Livets slut

Beslutet att avliva ett djur är bland det svåraste du kan ställas inför. Men ibland måste man släppa taget. Har du frågor och funderingar kring ditt djurs livskvalitet finns vi här för råd och vägledning. Låt oss veta om du har speciella önskemål om hur denna svåra stund ska gå till. Du kan välja att ta med dig ditt djur hem, eller låta oss ombesörja omhändertagandet. Vi vill att ditt sista farväl av din livskamrat skall bli ett ljust minne.

urnan

Vid separat kremering lämnar vi ut urnan så här.

Vi samarbetar med Flattinge Smådjurskremering.