Hygien

Enligt Jordbruksverkets krav har vi en Skriftlig Hygienplan som vi följer för att minska risken för smitta såväl mellan patienterna som mellan personal och patient.

I praktiken innebär det att vi är noggranna med handhygienen och är frikostiga med handspriten, vi använder kortärmat och har inga ringar eller klockor på oss under arbetet. Mellan varje patient torkas behandlingsborden med desinfektionsmedel.

För att undvika spridningen av resistenta bakterier är vi restriktiva med användningen av antibiotika.